הודעות מיידיות

אגרת ביוב - תיקון טעות8/8/2017
אגרת ביוב - תיקון טעות

שעת סיפור בספריה - היום8/8/2017
שעת סיפור בספריה - היום

יעקב חד חידה - חודש אב6/8/2017
יעקב חד חידה - חודש אב

משולחן רכזי הקהילה - 4/8/174/8/2017
משולחן רכזי הקהילה - 4/8/17

מטרדי מחצבות - דיווח תושבים3/8/2017
מטרדי מחצבות - דיווח תושבים

שעות הפעלת הספריה לשבוע הקרוב2/8/2017
שעות הפעלת הספריה לשבוע הקרוב

קבלת קהל30/7/2017
קבלת קהל

פתיחת שער30/7/2017
פתיחת שער

בואו לתרום דם - יום ראשון 30.728/7/2017
בואו לתרום דם - יום ראשון 30.7

זיכרונות מגוש קטיף28/7/2017
זיכרונות מגוש קטיף

מספר הודעותרבות26/7/2017
מספר הודעותרבות

טורניר כדורגל ישובי25/7/2017
טורניר כדורגל ישובי

סרט קפה ומאפה23/7/2017
סרט קפה ומאפה

הסעה לטורניר כדורסל לנוער22/7/2017
הסעה לטורניר כדורסל לנוער

פתיחת ספריה - יום חמישי19/7/2017
פתיחת ספריה - יום חמישי

חלוקת חוברת המדבקות18/7/2017
חלוקת חוברת המדבקות

פתיחת שער18/7/2017
פתיחת שער

כניסת אורחים לבריכה הישובית15/7/2017
כניסת אורחים לבריכה הישובית

תמונות אחרונות

אגרת ביוב - תיקון טעות
אגרת ביוב - תיקון טעות