הודעה על החלת קנסות

ארי אודס • 6/3/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה על קנסות

לתושבים שלום!

מצ"ב הודעה על הקנסות בעקבות החלטת האסיפה הכללית בשבוע שעבר

חוץ מהקנס על השלכת גזם כל הקנסות יחלו החל מיד מרגע זה.

ארי