ספריית טנא עומרים

צהריים טובים לכל התושבים שעות הפעילות בספריה שונו עקב שינוי במערכת השעות של הספרנית . להלן מערכת השעות
צהריים טובים לכל התושבים שעות הפעילות בספריה שונו עקב שינוי במערכת השעות של הספרנית . להלן מערכת השעות