יצירת קשר עם מזכירות טנא עומרים

08-6517191 08-6517191
momarim@014.net.il momarim@014.net.il