שיבושים באספקת המים

הודעות מיידיות • כניסות

שלום רב,

עקב שטיפת מגדל המים מחר ביום רביעי, 07/03/18, יתכנו שיבושים באספקת המים,

בין השעות 08:00 בבוקר ל- 12:00 בצהריים.

לידיעתכם.

לשירותכם
אגף תשתיות ואיכה"ס