פעילות התרמה במועדון הישוב

גלריה • כניסות

ארוע התרמה לחולה a.l.s בניצוחן של אוראל גנון ולידור אברהם.

summday_6567817184summday_9385566534summday_6825851363summday_3656961846summday_4322468952summday_1225492571summday_2311781979summday_2764298864summday_9798451184summday_6122328554summday_7186766852summday_2568424929summday_9956273516