דחיית מועד הבחירות למזכירות הישוב

הודעות מיידיות • 8/2/2018 כניסות

תושבי טנא עומרים היקרים בוקר טוב,

ברצוני לנמק לפניכם מדוע אני תומך בדחיית מועד הבחירות לשני חברי מזכירות (על פי השיטה החדשה) בשלושה חודשים:

1. על פי תקנון האגודה בסעיף 38ג אני מצטט:
"תמה תקופת כהונתו של הועד, ימשיך הועד לכהן בתפקידו עד שיבחר ועד הנהלה חדש , אולם לא יותר משלושה חודשים לאחר תקופת הכהונה כאמור."

2 יישובנו נמצא בעיצומם של מספר תהליכים משמעותיים המתרחשים בתקופה האחרונה ולצורך הבטחת קיומם נדרשת יציבות במזכירות :

א. סיום בניית תקציב 2018.

ב. מתן תקופת יציבות עבור המזכיר החדש שנכנס לפני כשלושה חודשים לתפקידו להכיר את כלל המנגנונים בישוב לטובת הישוב.

ג. בניית תשתית לתהליך תכנון אסטרטגי ליישוב שמתקיים כיום והמזכירות הנוכחית ורכזי הקהילה מובילים אותו בשיתוף ועדת ההיגוי שמורכבת מנציגים שנבחרו ע"י רכזי הקהילה ומייצגים את כל קבוצות התושבים.

 לאור האמור לעיל, כל תושב ישקול מה היא טובת הישוב, ועל פי עקרון זה יחליט כיצד להתייחס לדברים שפורסמו אתמול.

בברכה
יאיר שראל
 יו"ר מזכירות טנא עומרים