פעילות קיץ

גלריה • כניסות

פעילות לעולים לכיתה א' + פתיחת הקיץ בבריכה.

summday_7751912245summday_4192628381summday_8899248936summday_5595851487summday_2167663244summday_9724693976summday_5172665859summday_8941551635summday_6128329384summday_7695426319summday_9771485438summday_3996754965summday_4928839768summday_1954219568summday_3372149874summday_1269758883summday_9493691351summday_2269444985summday_8566439721summday_4185588126