הודעה לתושבי רחוב הגיא

ארי אודס • 8/3/2018 כניסות

שימו לב! ביום ראשון תפעל מתחת לבתים בתחתית רחוב הגיא (אזור משפ' נוימן) מגרסה גדולה שתגרוס את כל הסלעים שם. עבודה זו מייצרת כמות גדולה של אבק. אנו ממליצים להקפיד על סגירת חלונות הבית ולהימנע מתליית כביסה בחוץ.

תודה על שיתוף הפעולה וסליחה על אי הנעימות הזמנית.