עלון חודש אדר - מס' 11

העלון הישובי • 28/2/2018 כניסות

חברים יקרים - קבלוהו הללוהו - עלון אדר אצלכם בנייד!! 😃
ומי שיצליח להשאר מפוקס אולי עוד יזכה גם לראות אותו בתיבת הדואר 📬
שיהיה לכולנו פורים שמח ומבדח🎭🤡🙃🤣