יצירת קשר עם מזכירות טנא עומרים

08-6517191 08-6517191
c.teneomarim@gmail.com c.teneomarim@gmail.com